Het Landschap is het onderwerp in het werk ‘still’. Dit is een werk waarmee ik het sublieme en het oneindige probeer te bevatten. Voor het werk heb ik gekozen om enkel met zelfgemaakte analoge foto’s te werken om zo het medium nog meer met de inhoud te laten spreken. Het werk op zich bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een publicatie die alle ontwikkelde foto’s bevat. Zij vormen een ‘oneindige’ reeks landschappen zonder enige adempauze of witruimte. De hele publicatie creëert een overweldigende sfeer, die hetzelfde gevoel moet overbrengen alsof je in het landschap zou staan. Het andere deel is een installatie waarbij in de ruimte één analoge foto hangt. Het is een origineel beeld, dat de onbevattelijkheid benadert. Door dat als klein beeld in een grotere ruimte te plaatsen wordt het sublieme extra benadrukt.

still, 2014

Click on the pictures to view more.